Tento ceník je platný v ordinacích praktických lékařů MUDr. Hronzové a MUDr. Kocurka

Ceník zdravotnických výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Aplikace nepovinného očkování       100 Kč + cena vakcíny

Vyšetření pro řidičské oprávnění

 • nové                  400 Kč
 • opakované      300 Kč

Vyšetření pro zdravotní průkaz a zájmové činnosti včetně hasičů              200 Kč

Vyšetření pro zbrojní pas

 • nové                  500 Kč
 • opakované      300 Kč

Vypracování posudku pracovnělékařské péče ( u kategorie 1 a registrovaní pacienti)

 • vstupní prohlídka do zaměstnání       400 Kč
 • periodická lékařská prohlídka do zaměstnání            300 Kč
 • výstupní lékařská prohlídka                 300 Kč

Vyšetření pro vystavení potravinářského průkazu   300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace                    300 Kč

Zpráva pro komerční pojišťovnu                     400 Kč

Vyšetření pro profesní průkazy                       300 Kč

Lékařská zpráva pro soudy, policii                  200 Kč

Potvrzení pro školy a tábory                          100 Kč

Samoplátci

 • Vyšetření samoplátců bez pojištění                300 Kč
 • Lékařské vyšetření předoperační                    400Kč
 • CRP test                                                         150 Kč
 • Antigenní test                                                200 Kč

*Potřebná vyžádaná vyšetření nejsou zahrnuta v ceně.

Tento ceník nabývá platnosti dne 1. 12. 2022